LANGELINIE LYSTBÅDEHAVN

Kapsejladsen "Slaget på Reden" -  om mandagen i LLB

Der sejles kapsejlads for LLB medlemmer og gæster hver mandag aften fra primo maj til og ultimo september, der sejles ikke i juli.

Normalt deltager 20 -25 både, og efter sejladsen serveres mad, lavet på skift af besætninger - drikkevarer sælges til meget rimelige priser, bedes betalt med Mobile Pay, ikke kontanter.

For at kunne deltage, er det obligatorisk, at man står for maden een aften i sæsonen. Vi betaler 75 kr pr. kuvert uanset de faktiske udgifter. Hvis man udfører andre opgaver eller sponsorerer præmier af en vis størrelse, kan kapsejladsudvalget bestemme, at man blive fri for at stå for maden.
Tilmelding styres via doodle kalender. 
 
Der er præmieoverrækkelse og lodtrækning efter spisning. Vi er altid på jagt efter sponsorer - stort som småt har interesse.
 
Tilmelding og betaling for mad - 80 kr.- sker på LLB hjemmesiden - senest torsdag aften kl. 23.59 - til kommende mandag.

Hver båd skal tilmelde og betale for mindst een deltager, og der kan max. tilmeldes 6 spisende pr. båd. Max antal spisende er 60.

Der er skippermøde kl.17.30, og starten går kl.18.30, og under normale forhold er alle i mål ca. kl 20.30. Sent på sæsonen, startes der en halv time tidligere. 

Der sejles i området øst for Trekroner, hvor vi bruger de faste gule kapsejladsbøjer, og aftenens bane udesendes pr. mail mandag senest kl. 15.00.

Der sejles hovedsageligt trekantbaner. Den enkelte skipper sender sit tidpunkt for passage af mållinien pr sms – tlf. nr. meddeles på skippermødet.

Nye deltagere, skal give besked pr. mail til  hr@rysgaard.dk med oplysninger om bådnavn, sejlnummer, bådtype, bådlængde, med/uden foldepropel - hvis TCC kendes, bedes tallet oplyst uden spiller. Vi kan hjælpe med at finde det rigtige TCC tal, og også hjælpe med at få båden DS målt.

Der sejles efter WebSailor TCC handicap og Dansk Sejlunions kapsejladsregler. Det kræves, at skipper har læst og forstået LLB's 10 vigtigste kapsejladsregler, som sammen med banekort, kan fås ved skippermødet.

Både skal være ansvarsforsikret for at deltage.

Vi har "gastebørs", der betyder, at sejlere uden båd kan komme ud at sejle, og hidtil har vi fundet gasteplads til alle interesserede.

Vi glæder os til at se mange både til vores kapsejladser.

Sejlerhilsner

LLB Kapsejladsudvalg
Leif Bjørn/Bjørn, Ole Smedegaard/Madigan, Knud Thybo/SoLong, Ole Liisberg/Akris, Hans Rysgaard/Min Amanda