LANGELINIE LYSTBÅDEHAVN

 

Besejlingsforhold

 Besejling

 Ved sejlads med fritidsfartøjer indenfor Københavns Havns søområde skal den sejlende optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed således, at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at den erhvervsmæssige sejlads og andre aktiviteter i havnen ikke unødigt forstyrres eller hindres.

  Sejlads med fritidsfartøjer til og fra Københavns havn skal foregå igennem KRONLØBET. Bemærk lysregulering, da erhvervsfartøjer har fortrinsret. Vær særlig opmærksom!

  Sejlads med fritidsfartøjer i Yderhavnen, nord for Toldboden, skal foregå i havnens østlige side, øst for de gule specialafmærkninger.

 Til og fra Langelinie Lystbådehavn skal sejlads foregå på tværs af det uddybede løb, uden gene for den øvrige sejlads.

 Se i øvrigt Københavns Havn: Særlige bestemmelser. Havnereglement for Københavns Havn §14.

 Vandstand

 Forskellen mellem middel højvande og middel lavvande er kun ringe, men storm mellem W og NW kan give indtil 1,5 meter højvande, og mellem E og S indtil 1,0 m lavvande.

 Fartbegrænsning

 Indenfor Københavns Havns søområde må fritidsfartøjers fart ikke overstige 6 knob i hovedløb, 4 knob i kanaler og sideløb. Max. 3 knob i LLB Langelinie Lystbådehavn.

 Fyr: (se plan)

 Havnefoged: Mobil 27 44 75 45

 Fortøjning / Gæstepladser hos LLB

 Gæster må fortøje ved de grønne mærker, og i øvrigt efter havnefogedens anvisninger, ligesom der henvises til LLB's havnereglement. Fortøjning skal ske med stævnen mod kajen, og agterskibs fortøjes til bøje med hanefod. Yderligere oplysninger under FACILITETER.

 Toldklarering

Toldcenter København.
Telefon 32 88 73 00