LANGELINIE LYSTBÅDEHAVN

Vision & Mission 2011 >
I 2011 arbejdede bestyrelsen med et strategioplæg for LLB. Efterfølgende notat beskriver på glimrende vis, hvad bestyrelsen kunne samles om. Der blev ikke arbejdet med en egentlig handlingplan, men bestyrelsens fremadrettede aktiviteter skulle gerne relatere sig til vores strategi. AN

Langeliniehavnens Lystbådelaug Dato: 11.10.2011 / AK

.

Vision

for lauget og bestyrelsens arbejde:

.
Vi vil være én af Danmarks mest attraktive lystbådehavne

Langs Danmarks kyster er et utal af havne som ligger i forbindelse med mange forskellige miljøer: skov og strand, tæt på bymidten i provinsen, som en del af en tidligere industrihavn og mange andre lokalmiljøer. Langeliniehavnen er unik, idet vi ligger i landets hovedstad – på kanten af storbyen og alligevel midt i den. Vi skal bestandigt søge, at matche medlemmernes og omgivelsernes forventninger, som naturligt følger med denne placering. Vores målgrupper skal forvente følgende af bestyrelsens arbejde:

.

Mission

 1. Medlemmerne: Vi skal være en klub med aktiviteter og muligheder for medlemmer i alle aldersgrupper og med en stor varietet af interesser på vandet.

 2. Sejlende gæster: Vi skal være en havn, som giver vore sejlende gæster den bedst mulige oplevelse

 3. Byen: LLB skal være et aktiv for omgivelserne. Vi skal inddrage byens borgere og brugere i klubbens aktiviteter og invitere til brug af havnens arealer ved arrangementer og aktiviteter i forlængelse af byens øvrige tilbud.

 4. By & Havn: LLB skal være en attraktiv lejer

 5. Roklubberne: der skal være gode relationer mellem brugerne i de forskellige klubber på havnen.

.
Hvad skal vi fremme – om sommeren? (ad. 1)

Det er en helt naturlig af et havnemiljø, at der er mulighed for at lege og fiske krabber og hundestejler langs kajerne. Der er mulighed for det allerede, men LLB kan hjælpe ved altid at have et par fiskenet og en pøs stående til udlån til brug for medlemmerne. Bestyrelsen kan arbejde for at anskaffe et par optimistjoller og for muligheden for at sejle med dem i et beskyttet farvand, samt at have følgebåd til rådighed.
For at tilgodese havnens brugere kan man forestille sig, at én/to sejljoller kunne være til glæde. I en jolle kan en voksen tage på korte, lærerige ture med deres teenagere/unge/yngre familiemedlemmer på en måde, som er enklere og hurtigere at arrangere end med en kølbåd. I en sejljolle kan de unge mennesker tage på selvstændige ture når de har duelighedsbevis eller på anden måde bevist, at de er modne nok til at sejle en lånt jolle. En sejljolle kan desuden være bindeleddet mellem barndom og voksenliv: man er blevet for stor til optimisten og har ikke endnu råd til egen kølbåd. Også ældre mennesker kan have glæde af en sejljolle, idet grejet er lettere at tumle end det på en kølbåd. En sejljolle vil ikke være til gene for havnens øvrige brugere, som fx hvis det havde været en motorjolle.
Der skal være plads til at havnens medlemmer i et vist omfang kan få adgang til kajakker. LLB er ikke en kajakklub og skal ikke have primær fokus på kajakroere, men rummeligheden skal man holde sig for øje. Bestyrelsen vil samarbejde med de to roklubber om opmagasinering af to kajakker, som skal være klubbens ejendom eller være lejet af roklubberne til brug for LLBs medlemmer.

.

Hvad skal vi fremme – om vinteren? (ad. 1)

Havne- og sejladsrelaterede aktiviteter skal understøttes trods årstiden. LLB skal tilbyde medlemmer, familiemedlemmer og øvrige brugere, at deltage i vinteraktiviteter. LLB skal sætte kurser/undervisning i værk og følgende ideer kan nævnes:
Duelighed, VHF, Yachtskipper, Kapsejladsteknik, Forudsigelse af vejret; Knob & Stik, Sejlreparation, Kalechesyning, bådvedligehold/ bådistandsættelse, Udbedring af glasfiberpest, Lak-arbejde; rep. af trædæk og fuger, Udbedring af mindre glasfiberskader o.m.a.
Aktiviteter, som i almindelighed fremmer samværet om klubben skal også have fokus fra bestyrelsens side. Ideer: bridge- / kortaftener; filmforevisninger; les lanciers-danseaftener; forelæsninger om rejser, langture, madklub.

.

Fremskridt for de sejlende gæster (ad. 2)

Der er ingen tvivl om, at en serviceminded havnefoged er et plus i forhold til de sejlende gæster, men også at der er områder, hvor serviceniveauet kan højnes uden at give køb på den personlige kontakt til en havnefoged. LLB vil gøre det nemmere, at købe strøm og varmt vand til et bad – også for sejlere der anduver havnen udenfor havnekontorets åbningstid. Vi vil opsætte en automat til salg at kort, som kan benyttes til køb af vand og strøm. Det skal overvejes om samme installation også kan benyttes til indbetaling af havnepenge, så ikke de sejlende gæster har incitament til at benytte ”lukketiden” til blot at komme ind for en kort bemærkning?

 • Rengøring

 • Grovkøkken

 • Baderummene/betalingssystemet

.
København ligger jo lige der! (ad.3)

Havnens arealer er scene for en masse københavneres daglige gå- og cykelture. Vi er med andre ord et rekreativt areal for mennesker i lighed med Kastellet, parkerne og Langeliniekajen. Det skal vi værdsætte og understøtte ved fx at have lempelige adgangsforhold og kommunikation om havnen – på havnen. Vi kan overveje, at søge om kommunale midler til at etablere og drive et offentligt toilet – eller at arbejde for at kommunen skilter bedre til de eksisterende toiletter - og holder dem rene.
LLB skal deltage i aktiviteter, som en naturlig del af København og i et omfang, så havnens medlemmer og gæstesejlere kan deltage og få glæde af aktiviteterne, fx:

 • Jazzfestivalen (Uge 27)

 • Kulturhavn (1. weekend i august)

 • Kulturnatten (fredag medio oktober)

.
By & Havn (ad.4)

LLB vil sikre, at B&H finder os attraktive som lejere. Vi vil sørge for at opfylde vores forpligtelser som lejere og at der er en jævnlig, tæt og god dialog med udlejer – også om tiltag, som ikke nødvendigvis involverer B&H. Vi skal vise, a t vi har lyst til udvikling af området og selv kan tage initiativer dertil.

.

Roklubberne (ad.5)

LLB vil gøre sit til at opretholde og udvikle relationerne til roklubberne, men også, at der er rimelige tilstande mellem LLB og roklubberne.
.