Langelinie Lystbådehavn
Havneplads i Langelinie Lystbådehavn

Havneplads i Langelinie Lystbådehavn forudsætter medlemsskab af Langelinie Lystbådehavns Bådelav. Først når et nyt medlem er meldt ind, og medlemskabet er betalt, tager man stilling til en eventuel ansøgningen om bådplads.

Ansøgningsskemaet kan hentes HER

Det sendes pr. mail til havneudvalget på havneudvalget@langeliniehavn.dk 

Eller med post til: Havnekontoret
                                       Langelinie 11
                             2100 København Ø.

Havneudvalget har ansvaret for udarbejdelse af havneplan, vedligehold af fortøjningsanlæg samt ventelister til bådpladser. Havneudvalgsformanden fremgår af oversigten "Bestyrelsen".
 
Bemærk at der løbende foretages ændringer! 
 
Vi byder velkommen til to nye bådpladslejere.
Plads 91 til Philip Gelbjerg-Hansen med båden Skjold.
Plads 92 til Michael Pedersen med båden CC2
 
Se aktuel venteliste her (Bemærk at de der står med medlemsnummer 555 snarest får deres permanente medlemsnummer)
 
 
 


Godkendes ansøgningen af bestyrelsen, sættes man på venteliste og afventer ledig plads. Der er p.t. ca. et til fem års ventetid, men det afhænger meget af bådstørrelse og type, idet pladserne er af forskellig bredde og idet der tilstræbes en varieret bådesammensætning i havnen.
Medlemmer med bådplads, der ønsker større eller mindre båd, eller ønsker en anden plads, ansøger ligeledes og skrives på en prioriteter venteliste.
Disse medlemmer prioriteres før medlemmer uden bådplads.

  • Plads tildeles efter anciennitet, den ansøgte båds match med den ledige plads samt havnens generelle sammensætning af bådetyper.
  • Det tilstræbes at placere både ved siden af hinanden af nogenlunde samme størrelse og fribordshøjde.
  • Ansøgere, der takker nej til en ledig plads, mister ikke deres plads på ventelisten.
  • En bådplads er inkl. 10% til fendere.

I øvrigt henvises til havnereglementet.


 

Kære Medlemmer i LLB

Efter sommerens og efterårets til- og afgang af medlemmer er hermed en opdateret venteliste (se ovenfor). Vi har gennem sæsonen indhentet erfaring for at en del, som står højt på ventelisten ikke er interesseret i bådplads, når de bliver tilbudt – det er helt ok – men derfor skal dem som står noget længere nede af listen ikke tage længden af listen med alt for stor bekymring.

Vær i øvrigt opmærksom på at tildeling af bådplads også kræver at en ledig plads passer til ens båd, så listen kan ikke forventes at blive fuldt slavisk. En båd som allerede har en plads kan godt forekomme på listen, hvis en medejer om bord på sådan en båd ønsker egen bådplads.

Hvis der er nogen spørgsmål, er man velkommen til at skrive til havneudvalget på adressen havneudvalget@langeliniehavn.dk

Venlig hilsen

Havneudvalget


Banner