Langelinie Lystbådehavn

Kapsejladser i Langelinie Lystbådehavn 2016

Slaget på Reden - mandagsmatcher

Der sejles kapsejlads for LLB medlemmer og gæster hver mandag aften fra primo maj til og ultimo september, der sejles ikke i juli måned.

Normalt deltager 20 -25 både, og der serveres dejlig mad med vin, øl, og sodavand i klublokalet efter sejladsen.

Tilmelding og betaling for maden sker på LLB hjemmesiden senest søndag aften kl. 18.00 (aftenen før sejladsen). Max antal til spisning er 65 personer.

Hver båd skal tilmelde og betale for mindst een deltager, og der kan max. tilmeldes 6 spisende pr. båd. Vi har ”kogekone” til at lave maden, men interesserede besætninger er velkomne til at melde sig til at lave mad en aften og  der oprettes doodle kalender, som udsendes til alle sejlere i god tid inden sæsonstart.

Der er skippermøde kl.17.30, og starten går kl.18.30, og under normale forhold er alle i mål ca. kl 20.30.  

Der sejles i området øst for Trekroner, hvor vi bruger de faste gule kapsejladsbøjer, og aftenens bane meddeles ved skippermødet. Der sejles hovedsageligt trekantbaner. Den enkelte skipper sender sit tidpunkt for passage af mållinien pr sms – tlf. nr. meddeles på skippermødet.

Nye deltagere, skal give besked pr. mail til  hr@rysgaard.dk med oplysninger om bådnavn, sejlnummer, bådtype, bådlængde, med/uden foldepropel - hvis TCC kendes bedes tallet oplyst uden spiller. Vi kan hjælpe med at finde det rigtige TCC tal. 

Der sejles efter TCC handicap og Dansk Sejlunions kapsejladsregler. Det kræves, at skipper har læst og forstået LLB's 10 vigtigste kapsejladsregler, som sammen med banekort, kan fås ved skippermødet.

Båden skal være ansvarsforsikret for at deltage.

Efter sejladsen er der spisning og præmieoverrækkelse samt lodtrækning på spisebilletten med mange flotte præmier fra vores sponsorer. Resultatet af aftenens sejlads foreligger normalt senest kl 21.00, og udsendes pr. mail senest tirsdag morgen.

Vi har "gastebørs", der betyder, at sejlere uden båd kan komme ud at sejle, og hidtil har vi fundet gasteplads til alle interesserede.

Kalender med andre kapsejladser og arrangementer:
14. marts: Sejleraften med mad, underholdning og lidt om kapsejladsregler og trim.

25. april:   Sejleraften med mad og opvarmning til sæsonstart

2. maj:      Sæsonstart – skippermøde kl 17.30

5. juni:      Hven Rundt – kapsejlads for hele familien

11. juni:    Mærsk Cup

20. aug.:   Rundt om Forterne – kapsejlads i samarbejde med S/K Lynetten (Øresundsugen)

3. sept.:    SRC Saltholm Rundt – kapsejlads for cruisers…

3. okt.:      Sæsonafslutning 

Vi glæder os til at se mange både til vores kapsejladser i 2016.

Sejlerhilsner
LLB Kapsejladsudvalget 
Leif Bjørn/Bjørn, Ole Smedegaard/Madigan, Kurt Pedersen /Loa, Hans Kromann/Friværdien II,

Hans Rysgaard/Madame Bleu

 

 

Banner